۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه


معنای لوح حنیف:
این لوح بر روی کره زمین( جهانی بودن) در بستری از سرخی به معنای مهر و محبت نهفته شده است. دربرگیرندۀ یک مثلث و یک صلیب میباشد که در مرکزشان حنیف بزرگ قرار دارد.
سه راس ِ مثلث که در قلب ِ کره زمین قرار دارند شامل:
1 - شیر و خورشید: شهامت و روشنائی
2 - اسب: نجابت
3 - گاو: ثروت، رفاه و آسایش
صلیب که بصورت افقی و عمودی بر روی کره زمین ترسیم شده است شامل:
4 - کوه: استقامت
5 - مردم: که از نوک ِ تیز ِ استقامت(کوه) رشد میکنند
6- تصویر حنیف بزرگ
7 - امواج دریا: خروش
8 - مردم: که از نوک ِ تیز ِ خروش(دریا) رشد میکنند
از پائین به بالا:
9 - نام حنیف
10 - کبوتر سفید و شاخه زیتون: صلح، که حنیف را به آغوش میکشند.
11 - ساعت: دقت، نظم، شفافیت و قانونمندی
12 - انسان: در راس قرار دارد. در کلمه انسان دو حرف ِ «ن» بشکل حلقۀ ازدواج زن و مرد میباشند که با یکدیگر، فقط در اتحاد ِعملشان میتوانند به جامعۀ بشریت خدمت کنند.

لوح حنیف
برای تقدیر از انسانها
بلوگ روشنائی خرسند است که، همزمان با تولد ِ عیسی مسیح پیام آور عشق به انسان، آزادی، عدالت و مساوات، توانست بعد از هشت ماه کوشش، لوح ِ تقدیری بنام «حنیف»، مبشر عشق، رهایی و اتحاد ِ انسان را آماده ساخته و تقدیم نماید. امید است تفکر ِ حنیف که راه به آیندۀ آزاد، عدالت و مساوات ِ انسان میبرد و بیانگر نفی کامل ِ واپسگرائی، خرافات و تحقیر انسان میباشد را الگو قرار داده تا در مسیر تکامل ِ انسان و جامعه، هیچ تفکر، آداب و رسومی نتواند تحت عناوین مذهب و ملی گرائی، انسان را تحقیر سازد.
مردم و مقاومت ایران هیچ زمانی همچون امروز، به اتحاد و همبستگی احتیاج نداشته اند و فقط ذوق و خلاقیت تمام اقشار میتوانند نجات بخش باشند. ترسیدن از ریسمان سیاه و سفید، که برای تمامی نیروها , میتواند امکانپذیر باشد، را باید کنار گذاشت تا با رشد ِ فکری و نیروئی بزرگ، به «همبستگی ملی» رسید و با اتحاد ِ عمل در شورای ملی مقاومت به پیروزی قطعی دست یافت. شورای ملی مقاومت و بخصوص رهبریت ذیصلاحش تعلق بمردم ایران دارند. آینده متعلق بمردم ایران است و فقط با تفکر، خلاقیت و ذوق ِ آزادانه، میتوان به آن دست یافت تا در خدمت انسان باشد. میتوان و باید در خدمت انسان بود. در خدمت آزادی، عدالت و مساوات. باید انرژیها را آزاد ساخت و همراه ِ تمامی اقشار با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» با توان بیشتر و مداری بالاتر در شورای ملی مقاومت شرکت کرد.
- دین در خدمت انسان-.
شنبه چهارم دیماه 1389
25.12.2010
جمشید آشوغ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر