۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

لوح حنیف

برای تقدیر از انسانها

بلوگ روشنائی خرسند است که، همزمان با تولد ِ عیسی مسیح پیام آور عشق به انسان، آزادی، عدالت و مساوات، توانست بعد از هشت ماه کوشش، لوح ِ تقدیری بنام «حنیف»، مبشر عشق، رهایی و اتحاد ِ انسان را آماده ساخته و تقدیم نماید. امید است تفکر ِ حنیف که راه به آیندۀ آزاد، عدالت و مساوات ِ انسان میبرد و بیانگر نفی کامل ِ واپسگرائی، خرافات و تحقیر انسان میباشد را الگو قرار داده تا در مسیر تکامل ِ انسان و جامعه، هیچ تفکر، آداب و رسومی نتواند تحت عناوین مذهب و ملی گرائی، انسان را تحقیر سازد.

مردم و مقاومت ایران هیچ زمانی همچون امروز، به اتحاد و همبستگی احتیاج نداشته اند و فقط ذوق و خلاقیت تمام اقشار میتوانند نجات بخش باشند. ترسیدن از ریسمان سیاه و سفید، که برای تمامی نیروها , میتواند امکانپذیر باشد، را باید کنار گذاشت تا با رشد ِ فکری و نیروئی بزرگ، به «همبستگی ملی» رسید و با اتحاد ِ عمل در شورای ملی مقاومت به پیروزی قطعی دست یافت. شورای ملی مقاومت و بخصوص رهبریت ذیصلاحش تعلق بمردم ایران دارند. آینده متعلق بمردم ایران است و فقط با تفکر، خلاقیت و ذوق ِ آزادانه، میتوان به آن دست یافت تا در خدمت انسان باشد. میتوان و باید در خدمت انسان بود. در خدمت آزادی، عدالت و مساوات. باید انرژیها را آزاد ساخت و همراه ِ تمامی اقشار با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» با توان بیشتر و مداری بالاتر در شورای ملی مقاومت شرکت کرد.

- دین در خدمت انسان-.

شنبه چهارم دیماه 1389

25.12.2010

جمشید آشوغ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر